1 W Philadelphia Avenue
1 W Philadelphia Avenue, Boyertown, Pennsylvania | Borough of Boyertown